ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร

ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี

ณ บริเวณเรือนพิมพ์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th