โรงเรียนวัดรางบัวจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง Parental Involvement ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครอง และครูประจำวิชาได้พบปะ พูดคุยและรายงานพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ  กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม 2563

 
 
 

ภาพ/ข่าว นางสาวนราภรณ์  วรรณพฤกษ์
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวัดรางบัว แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม 10160
 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th