วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
มอบทุนการศึกษาจากพระมหานวน เขมนิวตโต เจ้าอาวาสวัดสีหไกรสร จำนวน 10 ทุน ณ ห้องเชิดชูเกียรติ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th