วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม พร้อมด้วยคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th