ผู้อำนวยการนงกรานต์ เพชรเสนา และรองผู้อำนวยการวรรณา เฟื่องฟู นำคณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ​ร่วมงานต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th