วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓    นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จัดพิธีต้อนรับ นายศิวกร ไชยธนภักดี และนายขวัญทอง โกฎิรักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ณ โรงยิม โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th