ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ในการประชุม"ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยทั้งประเทศ ให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด"
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th