นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม และชมรมครูโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววนิตรา อยู่ยงค์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th