นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สมาคมศิษย์เก่ามัธยมวัดสิงห์ ผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และมูลนิธิมัธยมวัดสิงห์ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำรายได้มาพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนมัธยวัดสิงห์ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

    

    

  

 

    

     

    

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th