วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรจัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.พงศ์ไท  คีรีวงศ์วัฒนา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมัธยมวัดเบญจมบพิตร โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เป็นประธานกล่าวรับตัวผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษารวมถึงองค์กรหลักของโรงเรียน ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมอาคาร 4 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

[เพิ่มเติมคลิก]

 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th