นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์ ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พร้อมคณะครู เดินทางพบผู้ปกครองนักเรียนภาคใต้ตอนล่าง และตอนกลาง เพื่อประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและมอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th