อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนกเขาขวาเสียงแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันนกเขาชวาเสียงรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  ณ สนามนครชุมพล คลอง 15 โดยมีนายศักด์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นประธาน

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th