นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์  ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร ครู ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสมาเปิดงานการศึกษา และเยี่ยมชมสถานศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th