ผู้อำนวยการนงกรานต์ เพชรเสนาและรองผู้อำนวยการวรรณา เฟื่องฟู กราบนมัสการพระอธิการ ทินนโชโต เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม พระณรงค์ วรธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม พระอัมพันธ์ อติธมโม กรรมการสถานศึกษา เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันที่ 12 กราคม 2564

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th