โรงเรียนปัญญาวรคุณ

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องด้วยการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th