วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปัญญาวรคุณเข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (PISA for School)

   

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th