โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไขเลือดออก ภายในบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล (สข.นิ่ม) อดีตประธานสภาเขตจอมทอง และเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th