คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการอรอุมา บุญไตร  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ

    

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th