ดร.หิมาลัย  ผิวพรรณ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม
และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน

 

 

 

 

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม  https://shorturl.asia/9JOUI

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th