ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมจัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มุมที่ชอบในที่ที่ใช่” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณชน ได้รู้จักและได้เห็นบรรยากาศภายในโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th