ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    ผู้อำนวยการวรนันท์ ขันแข็ง และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการประจักษ์ ประจิมทิศ เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th