วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th