ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    ผู้อำนวยการวรนันท์ ขันแข็ง และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสมเด็จ เจริญผล เนื่องในโอกาศได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทราราม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th