วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
มอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th