วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔      นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th