วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th