วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา "ลูกวาสุกรี ส่งเสริมวิถีพุทธ" ประจำปี 2564

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th