โรงเรียนปัญญาวรคุณจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” นำโดย นางอรอุมา บุญไตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและครู

มอบของขวัญและร่วมจับสลากให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th