โรงเรียนปัญญาวรคุณ ดำเนินการจัดการทดสอบวิชาสามัญ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564

โดยมี นางอรอุมา บุญไตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นหัวหน้าสนามสอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อำนวยความสะดวกและดูแลการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  

  

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook โรงเรียนปัญญาวรคุณ
Website: www.pws.ac.th 
Line Official @pwsofficial

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th