วันที่ 5 เมษายน 2564 นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน สมพ.กท 1 กลุ่มที่ 3 ครั้งที่ 3/2564
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th