นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โดมรวมใจ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100006505514140&set=a.3243222772571208

          

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th