นางอรอุมา  บุญไตร ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ MEP และ GIFTED ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมปัญญา

   

   

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook โรงเรียนปัญญาวรคุณ
Website: www.pws.ac.th 
Line Official @pwsofficial

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th