การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
และห้องเรียน Intensive English Program เน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้นข้น
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th