โรงเรียนปัญญาวรคุณเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ด้วยระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.pws.ac.th/ad64 และรับสมัครที่โรงเรียนโดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด มีการจัดตั้งจุดคัดกรอง

การตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทุกจุด การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook โรงเรียนปัญญาวรคุณ
Website: www.pws.ac.th 
Line Official @pwsofficial

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th