การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ช่วงเช้า) และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร(ช่วงบ่าย)
เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ผ่านระบบประชุมออนไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th