การรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเดิม
เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th