โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส.จักรพันธ์ พรนิมิตร จัดทีมงานในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และขอขอบคุณ คุณสมศักดิ์ วศินานุรักษ์ในการประสานงานและร่วมดูแลการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้
ดำเนินการในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th