โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ช่วงชั้นใหม่ ผ่านระบบถ่ายทอดสด (Live)Facebook : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยน ธนบุรี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00น.

Link : รับชมการประชุมผู้ปกครองย้อนหลัง : "งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี"

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<<click>>>

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th