การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จัดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ครั้งแรก ด้วยโปรแกรม Google Meet โดย นายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม และชี้แจงแนวปฏิบัติ นโยบายต่างๆ การอยู่ร่วมกัน การจัดการเรียนการสอน และซักถามข้อสงสัยของผู้ปกครอง สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา เข้าร่วม รวม 160 ท่าน โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม มา ณ โอกาสนี้

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th