โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สำนักงานบางกอกน้อย
ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดำเนินการในวันที่ 22 กรกฎาคม  2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th