เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริราชติดต่อโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมในการใช้สถานที่เป็น “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ”
ในการจัดระบบดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน กทม. (Community Isulation) ดำเนินการติดต่อดูสถานที่ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th