วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th