นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า โรงพยาบาลศิริราช จัดเตรียมสถานที่จัดทำศูนย์พักคอย  Community Isolation
ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th