โรงเรียนศึกษานารีวิทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามโครงการ VACC 2 School นำร่องฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"ให้กับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th