การประชุมชั้นเรียน (ระบบออนไลน์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จัดประชุมชั้นเรียน (ระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษา เพื่อทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก้ปัญหา แนวทางแก้ไข ในการเรียนออนไลน์ ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th