วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางอรอุมา บุญไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ และคณะครู  นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนปัญญาวรคุณ เข้ารับการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์”  ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th