วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำโดย ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid-19) โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9  คอยให้บริการและดูแลความปลอดภัย-สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนemail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th