วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายราเมศ มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
เป็นประธานการประชุมครูออนไลน์ครั้งที่ 10/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet เพื่อแจ้ง
ข้อราชการแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมนันทอุทยาน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th