เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการจัดกิจกรรม CLEAR & CLEAN ณ ห้องเพชรอินทนิล โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ สาธิตการใช้อุปกรณ์สำหรับฉีดพ่น และการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการยังได้อนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์สำหรับฉีดพ่นให้กับโรงเรียนอีกด้วย

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th