วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายราเมศ มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
คณะผู้บริหาร และครู ต้อนรับนางเสาวภา ศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ 
และคณะ เนื่องในโอกาสติดตามโครงการพิพิธภัณฑ์หลักสูตรการศึกษาไทยและหนังสือเรียนระดับขั้นพื้นฐาน 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th